mVíno.cz
 
 
 

 
 

Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mvino.cz, jehož provozovatelem je společnost mVíno v. o. s., IČ: 27536262 se sídlem: Býšť 198, 53322, Býšť. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu A, vložce číslo 13974 (dále jen "prodávající"). Všechny kontaktní údaje jsou uvedeny v části Kontakt
Kupujícím je pro účely těchto podmínek každý, kdo učiní objednávku ke koupi zboží ze sortimentu prodávajícího. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající jim z kupní smlouvy uzavřené dle obchodních podmínek. Zboží, které je předmětem prodeje, je zboží podléhající rychlé zkáze.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a. Kupující objednává u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu či telefonicky zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.mvino.cz. Internetový obchod umožňuje kupujícímu vybrat druh, množství, cenu, způsob dodání a platbu za zboží a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím. V případě telefonické objednávky tyto údaje vyplní prodávající na základě údajů od kupujícího. Proces objednávky je ukončen stisknutím tlačítka Objednat v posledním kroku objednávky a odesláním e-mailu na adresu udanou kupujícím. Potvrzením tohoto e-mailu (dále jen "Potvrzovací e-mail") kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s obchodními podmínkami, že je mu více než 18 let a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné. Podrobný návod, jak nakupovat je uveden v části Jak nakupovat
b. Objednávka kupujícího se pro účely podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení Potvrzovacího e-mailu prodávajícímu. Kupující tím také souhlasí s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle článku 2.a. těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy tímto způsobem.
c. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle článku 3 a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce, či nachystat kupujícímu zboží k osobnímu odběru a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou zboží je cena zboží uvedená v objednávce. (nejsme plátci DPH).

3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Možnosti platby, dodací lhůty, způsob balení, možnosti dopravy a ceny za dopravu jsou uvedeny v části Platební podmínky, lhůty a přepravné
a. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v případě, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník vždy upozorněn.Pokud součástí objednávky je zboží u kterého je uvedeno, že není skladem, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit termín expedice celé objednávky do doby, než bude možné objednávku vyslat kompletní.
b. V případě, že se prodávajícímu nepodaří dodat zboží do místa, které kupující uvedl v objednávce, či nepřevezme-li kupující zboží v tomto místě, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného kupujícím v objednávce a zpět k prodávajícímu.
c. Společně se zbožím předává prodávající kupujícímu i originál dokladu o prodeji objednaného zboží.
d. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od kupujícího či přepravce.

4. Záruka, vady zboží, reklamace, vrácení zboží

a. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na e-mailovou adresu: obchod@mvino.cz, případně na tel +420 725 590 029.
b. Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že při dodání zboží jsou obaly zboží porušené a zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do 14 dnů od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo a bude-li obsahovat alespoň 75 % svého obsahu. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
c. Po dodání prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího.
d. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Toto právo nelze uplatnit pro osobní odběr a Vlastní rozvoz. Svůj úmysl je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na e-mailovou adresu: obchod@mvino.cz, případně na tel +420 725 590 029. Kupující vrátí zboží do sídla provozovatele mVíno v. o. s., se sídlem: Býšť 198, 53322, Býšť osobně či je zašle jím zvolenou přepravní společností. Náklady na doručení nese kupující. Po dodání zboží a jeho kontrole prodávajícím dojde k navrácení platby za navrácené zboží včetně ceny za dopravu. Peníze budou vráceny nejpozději do 7 dnů převodem na účet.

5. Podmínky ochrany osobních údajů

Osobní údaje používáme pouze pro Vyřízení Vaší objednávky a pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s Vámi. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, adresa, kontaktní informace - email a telefon). Kompletní podmínky ochrany osobních údajů jsou ke stažení zde

6. Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku (doklad). Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Při každé platbě v hotovosti u nás vždy tržbu online zaevidujeme u správce daně a vygenerujeme Elektronickou účtenku, kterou online pošleme na vaši emailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

7. Závěrečná ustanovení

a. Prodávající je oprávněn podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen. Pro kupní smlouvu jsou rozhodné podmínky zveřejněné prodávajícím na www.mvino.cz v den odeslání objednávky kupujícím dle článku 2.a.
b. Odesláním Potvzovacího e-mailu kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, a to včetně přepravného.
c. S návštěvou internetových stránek www.mvino.cz a s odesláním objednávky nejsou pro kupujícího spojené žádné poplatky ze strany prodávajícího.
d. Internetový obchod www.mvino.cz je určen pro koncové spotřebitele, maloobchodní i velkoobchodní partnery.


 

 

Košík

Košík je prázdný
 

Tel.: 725 590 029, 776 756 703

Víno lze objednat také telefonicky na výše uvedených číslech.

E-mail: obchod@mvino.cz

Pokud chcete poradit s výběrem vína, můžete využít také náš e-mail.

Jak nakupovat

Vše o tom, jak v našem obchodě nakupovat více...

Platební podmínky, lhůty a přepravné

Platební podmínky, dodací lhůty, ceny a druhy přepravného více...

O nás

Něco o naší firmě více...

Kontakt

Kontaktní informace více...

Obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky více...

Ceník

Aktuální ceník ve formátu pdf nebo xml.

Katalog vín

Aktuální katalog všech prodávaných vín ve formátu pdf

Katalog doplňků

Aktuální katalog všech doplňků ve formátu pdf
 
 

Novinky

Müller Thurgau - 2023, Moravčíkova vína
Bílé víno, Jakostní perlivé víno, Polosuché víno
Cena za 1 lahev: 158,-
Cuvée - 2023, Moravčíkova vína
Růžové víno, Pozdní sběr, Polosladké víno
Cena za 1 lahev: 158,-
Aurelius - 2023, Moravčíkova vína
Bílé víno, Pozdní sběr, Polosladké víno
Cena za 1 lahev: 158,-
Johanniter - 2023, Moravčíkova vína
Bílé víno, Pozdní sběr, Suché víno
Cena za 1 lahev: 158,-
Cuvée - 2019, Znovín Znojmo a.s.
Bílé víno, Jakostní šumivé víno, Polosladké víno
Cena za 1 lahev: 268,-

Doporučujeme

Wine of Czech republic - oficiální webová prezentace moravských a českých vín
MISIZNITKA - originální ruční práce z textilu
Chantal - kosmetické a regenerační studio

Odkazy

Znovín Znojmo a.s.
Réva Rakvice s.r.o.
PPS AGRO Strachotín
Moravčíkova vína
Ing. Pavel Krška
Vinařství Konečný

 

Nejprodávanější

Pálava - 2022, Moravčíkova vína
Bílé víno, Výběr z hroznů, Sladké víno
Cena za 1 lahev: 188,-
Pálava - 2013, Znovín Znojmo a.s.
Bílé víno, Výběr z hroznů, Polosladké víno
Cena za 1 lahev: 548,-
Sylvánské zelené - 2020, Moravčíkova vína
Bílé víno, Pozdní sběr, Suché víno
Cena za 1 lahev: 168,-
Ryzlink vlašský - 2022, Moravčíkova vína
Bílé víno, Pozdní sběr, Suché víno
Cena za 1 lahev: 168,-
Rulandské šedé - 2020, Moravčíkova vína
Bílé víno, Výběr z hroznů, Polosladké víno
Cena za 1 lahev: 188,-
 

Kontakt | © 2008 - 2024 mVíno v. o. s.